Gần 40.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Theo Tổng Cục Thống kê, quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp đang diễn ra khá mạnh trong cả nước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37.612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 42.398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 262,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Tổng Cục Thống kê, trong tháng 7, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước là 5.083 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 31.518 tỷ đồng, giảm 16,5% về số doanh nghiệp và giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng là 88 nghìn người, giảm 1,1% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong tháng 7 là 4.931 doanh nghiệp, giảm 22,6% so với tháng trước, bao gồm: 859 doanh nghiệp giải thể; 950 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 3.122 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong tháng Bảy là 1.106 doanh nghiệp, giảm 16,7% so với tháng trước.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Tính chung 7 tháng, cả nước có 42.398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 262,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 6,19 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong 7 tháng là 629,2 nghìn người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp đang diễn ra khá mạnh trong cả nước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37.612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: 5.610 doanh nghiệp giải thể; 6.774 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 25.228 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Tổng vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,5% tổng vốn bổ sung thêm trong kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng là 9.428 doanh nghiệp, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp theo ngành hoạt động 7 tháng qua, sản xuất, phân phối điện, nước, ga tăng 16% về số doanh nghiệp thành lập mới và giảm 32,8% về số doanh nghiệp khó khăn, giải thể hoặc ngừng hoạt động so với cùng kỳ năm 2013; bán buôn; bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 16,5% và tăng 12,1%; xây dựng giảm 9,2% và tăng 9,6%.    

Theo vnmedia

bang gia o to

Free Ads sieuthioto

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: