Tin Hot

Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vẫn tiếp tục thực hiện gói thầu số 60

Trong quá trình xem xét giải quyết kiến nghị của nhà thầu, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban quản lý dự án kiểm tra, rà soát trả lời kiến nghị của các nhà thầu theo đúng trình tự quy định đấu thầu và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của gói thầu số 60 về việc mua sắm thiết bị y tế phòng mổ – hồi sức cấp cứu với tổng giá trị khoảng 308 tỷ đồng. Đó là thông tin từ ông Trần Ngọc Tính, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang (Ban quản lý dự án) vừa có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online

.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đang được hoàn thiện.

Vì sao khi có đơn kiến nghị và khiếu nại, Ban quản lý dự án vẫn tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo của gói thầu số 60, thưa ông ? 

Trong quá trình thực hiện đấu thầu đối với Gói thầu số 60 thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Ban quản lý dự án nhận được 3 lần đơn kiến nghị, khiếu nại của nhà thầu. Lần 1 nhà thầu kiến nghị kết quả gói thầu số 60; Lần 2 khiếu nại phúc đáp của Ban quản lý dự án về việc đánh giá kết quả hồ sơ đề xuất kỹ thuật; Lần 3 đề nghị trả lời kiến nghị, khiếu nại hợp pháp của nhà thầu.

Ban quản lý dự án đã thực hiện trả lời kiến nghị theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu. Theo đó, Ban quản lý dự án có 2 văn bản trả lời kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, cụ thể là công văn số 1478/BQL-KHTH ngày 25/10/2019 và công văn số 1514/BQL-KHTH ngày 31/10/2019.

Về việc Ban quản lý dự án vẫn tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo của gói thầu số 60: theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 92 Luật Đấu thầu: “Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu”. Đến nay, UBND tỉnh Kiên Giang (người có thẩm quyền) không có ý kiến về việc tạm dừng cuộc thầu, mà chỉ đạo rà soát giải quyết kiến nghị và tiếp tục thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nói chung trong quá trình thực hiện đấu thầu đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Ban quản lý dự án đã thực hiện trả lời, giải quyết kiến nghị và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo là đúng trình tự và các quy định hiện hành về đấu thầu.

Xin ông cho biết quy trình thực thiện đấu thầu các gói thầu của Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, trong đó vai trò của Tổ chuyên gia?

Quy trình thực hiện đấu thầu đối với Gói thầu số 60 của dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang được thực hiện theo các bước cơ bản như sau: Sở Y tế (chủ đầu tư) và Bệnh viện Đa khoa (đơn vị sử dụng) đề xuất danh mục và cấu hình – tính năng kỹ thuật thiết bị y tế.  Sau đó trình Bộ Y tế thẩm định danh mục và cấu hình – tính năng kỹ thuật thiết bị y tế. Tiếp theo, Ban quản lý dự án thuê đơn vị Tư vấn đấu thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu và thuê đơn vị Tư vấn thẩm định.

Trong quá trình lập các thủ tục tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Ban quản lý dự án thực hiện Hồ sơ mời thầu được hội đồng chuyên môn của Sở Y tế và Tổ giám sát (do UBND tỉnh thành lập) rà soát, giám sát trước khi phê duyệt phát hành hồ sơ. Kết quả các bước lựa chọn nhà thầu đều được gởi cho Tổ giám sát xem xét trước khi phê duyệt.

Đối với các gói thầu thiết bị thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Ban quản lý dự án được chủ đầu tư là Sở Y tế giao Ban quản lý làm bên mời thầu tại Quyết định số 486/QĐ-SYT ngày 7/11/2018. Theo đó, bên mời thầu thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 75 Luật Đấu thầu “Quyết định thành lập tổ chuyên gia”. Vì vậy, việc Ban quản lý dự án (Bên mời thầu) ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên gia là các nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (người của đơn vị Tư vấn đấu thầu thuê) là đúng theo các quy định về đấu thầu. Tổ chuyên gia thực hiện trách nhiệm theo Điều 76, Luật Đấu thầu.

Thưa ông,  Luật Xây dựng quy định, trong trường hợp sử dụng vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án, thì Ban quản lý dự án của tỉnh phải làm chủ đầu tư ?

Tại khoản 3, Điều 7 Luật Xây dựng quy định: “Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư dự án giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban quản lý dự án thì người quyết định đầu tư lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư”.

Đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, UBND tỉnh giao Sở Y tế làm chủ đầu tư theo khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư). Hiện nay, giữa chủ đầu tư với Ban quản lý dự án thực hiện theo Quy chế phối hợp được UBND tỉnh Kiên Giang ban hành tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 28/5/2018. Theo đó, tại điểm đ, khoản 1, Điều 6 Ban quản lý dự án thay mặt chủ đầu tư phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Huy Thịnh
Đầu Tư Online

Bạn nên đọc

Người phụ nữ 64 tuổi ở Phú Quốc cả gan lừa bán 35.000 m2 đất rừng

Bán 2 thửa đất rừng tổng cộng 35.000 m vuông, một phụ nữ ở Phú …