Động lực phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nhấn mạnh về thành tích 35 năm hình thành và phát triển của Cục Hải quan Cần Thơ, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ Nguyễn Hữu Có cho rằng: Trong 35 năm hình thành và phát triển, Cục Hải quan TP. Cần Thơ đạt được nhiều thành tích, trong đó nổi bật là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và thu ngân sách.

Trong đó, về công tác cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa hải quan, chúng tôi đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân và DN hội nhập quốc tế. Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS triển khai tại tất cả các Chi cục Hải quan mang lại nhiều hiệu quả, đạt 100% về các tiêu chí tờ khai, kim ngạch và số DN tham gia, góp phần làm cho quy trình thủ tục hải quan được đơn giản hóa, minh bạch, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, giảm chi phí, thời gian đi lại cho DN, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đầu tư trên địa bàn thành phố. Công tác triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hải quan – Thuế –  Kho bạc và Ngân hàng thương mại trong công tác thu nộp NSNN trong năm qua cũng đạt hiệu quả cao. Thời gian thông quan hàng hóa đã được rút ngắn đáng kể.

Từ sự tích cực cải cách hiện đại hóa, công tác thu ngân sách của đơn vị có bước khởi sắc đáng kể. Trong những năm qua, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, nếu năm 2003 thu ngân sách của Cục chỉ đạt trên 324 tỷ đồng thì đến năm 2013 đơn vị thu ngân sách đạt hơn 1.723 tỷ đồng, tăng hơn 430% so với năm 2003. Năm 2014, đơn vị đã thu nộp ngân sách đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 131,21% chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt, năm 2015, đơn vị đã nỗ lực đạt số thu ngân sách trên 3.234 tỷ đồng, đạt gần 138% chỉ tiêu kế hoạch giao (2.350 tỷ đồng). Đây là nỗ lực rất lớn của đơn vị trong công tác thu ngân sách. Bước sang năm 2016, đơn vị cũng đang nỗ lực quyết tâm ngày từ đầu năm để đảm bảo đạt số thu ngân sách được giao là 2.900 tỷ đồng, tính đến 15-5, đơn vị đã thu nộp ngân sách đạt hơn 862 tỷ đồng (đạt gần 30% so với kế hoạch giao).

Trưởng thành từ một đơn vị chỉ có hơn mười cán bộ, công chức, đến nay, Cục Hải quan Cần Thơ đã xây dựng được một lực lượng lớn mạnh với trình độ chuyên môn khá đồng đều. Xin ông cho biết về những việc mà Cục Hải quan Cần Thơ đã làm được trong công tác xây dựng lực lượng những năm qua?

Từ chỗ đơn vị chỉ có 16 cán bộ, công chức khi thành lập, đến nay, Cục Hải quan Cần Thơ đã xây dựng được một lực lượng lớn mạnh lên tới gần 170 người với trình độ chuyên môn khá. 35 năm qua, tập thể lãnh đạo Cục luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng hướng đến mục tiêu trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung tổ chức đào tạo, đào tạo tại chỗ cho CBCC trong toàn đơn vị, với mục tiêu trọng tâm là đào tạo những công chức giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn trên từng lĩnh vực nghiệp vụ công tác. Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng cải tiến, củng cố, kiện toàn bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, ổn định tổ chức theo quy định của Chính phủ, của Bộ Tài chính. Xây dựng bộ máy tổ chức ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và nhu cầu cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan. Đào tạo đội ngũ CBCC ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của đơn vị

Với đặc thù là đơn vị hải quan quản lí vùng có sân bay quốc tế, cảng biển, Cục Hải quan Cần Thơ đã xây dựng và bố trí lực lượng thế nào cho phù hợp với công tác quản lí hải quan, thưa ông?

Trong những năm qua, công tác xây dựng và bố trí lực lượng luôn được chúng tôi chú trọng dựa trên đặc thù quản lí của đơn nhằm tăng cường công tác trong thực thi pháp luật, chống thất thu thuế đối với hàng hóa XK, NK… Với lượng biên chế ít, chúng tôi phải thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch cải cách hiện đại hóa của Cục giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Bố trí nguồn nhân lực hiện có một cách khoa học, ứng dụng kết quả mô tả vị trí việc làm vào các khâu trong quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Cần Thơ quan tâm đến tổ chức đào tạo cho CBCC trong toàn đơn vị, mục tiêu là đào tạo những công chức giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn trên từng lĩnh vực nghiệp vụ công tác.

DN làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Tây Đô, Cục Hải quan TP. Cần Thơ 

Cần Thơ là một trong những địa bàn trọng điểm kinh tế của khu vực ĐBSCL, theo ông trong thời gian tới, Cục Hải quan Cần Thơ sẽ triển khai những giải pháp gì để đáp ứng yêu cầu quản lí hải quan trên địa bàn?

Trong thời gian tới, Cục Hải quan TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm về: Cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động  XK, NK; Thu nộp ngân sách và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của DN về hải quan; Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, để tăng thu ngân sách, bên cạnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu và chỉ tiêu thu hồi nợ đọng ngay từ đầu năm, lãnh đạo Cục sẽ  chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách và thu hồi nợ đọng. Cùng với đó, thường xuyên liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế để tiếp tục nắm bắt tình hình XNK của các DN trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và đặc biệt là các dự án đầu tư mới để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động XNK nhằm thu hút DN làm thủ tục hải quan tại địa bàn Cục quản lý.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tập trung cho công tác xây dựng cơ sở vật chất hoàn thiện góp phần thực hiện phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa Hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, thông thoáng;  xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kế hoạch cải cách hiện đại hóa của Cục giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện tốt phương châm hành động của ngành Hải quan “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả” và “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan.

Các phần thưởng của Cục Hải quan TP. Cần Thơ:

– Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010

– Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008

– Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010

– Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015

và nhiều phần thưởng khác.

Số thu của Cục Hải quan Cần Thơ trong 5 năm gần đây:

– Năm 2011: 798,3 tỉ đồng

– Năm 2012: 598,2 tỉ đồng

– Năm 2013: 1.700 tỉ đồng

– Năm 2014: 2.000 tỉ đồng

– Năm 2015: 3.234 tỉ đồng

(HQ Online)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: