Doanh Nghiệp

Điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện   

Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, nước ngoài hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định này và chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên …

Đọc tiếp »