DN nhập khẩu xe tự đổ: Bao giờ được hoàn thuế ?

Sau gần 4 năm tranh cãi, giữa tháng 7, những chiếc xe tải VAN đã được “trả lại tên” là xe tải. Và xe tự đổ cũng được khẳng định là sẽ hoàn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này, tại Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính thuế và hải quan các DN vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Những xử lý… vòng vo

Để xử lý việc Hải quan đã áp mức thuế khác nhau đối với xe tự đổ có tổng trọng tải trên 24 dưới 45 tấn, Bộ Tài chính có Công văn số 7077/BTC-CST ngày 2/6/2010 đề xuất và được Chính phủ đồng ý là không truy hoàn và không truy thu thuế đối với tờ khai đã nộp thuế khác nhau NK năm 2006 – 2007- 2008 và cho truy hoàn thuế cho những tờ khai đã nộp thuế trên 10% NK năm 2009 – 2010 (Công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 09/06/2010).  Tuy nhiên, sau đó các DN khiếu nại vì lý do không truy thu không truy hoàn thuế 2006 – 2007 – 2008 là sai với Luật thuế XNK, sai với quy định của kiểm tra sau thông quan, thiếu nhất quán và để lại sự không công bằng. Sau đó Bộ Tài chính chỉ đồng ý hoàn thuế NK năm 2008.

Tuy nhiên, DN vẫn tiếp tục đề nghị hoàn thuế NK năm 2006 và 2007, thì Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi chính phủ ngày 31/07/2013 là vẫn không truy thu, không truy hoàn cho 2006 – 2007 với lý do là trước đây Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính. Điều đáng nói, mới đây, theo Công văn số 6476/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp tục có ý kiến yêu cầu Bộ Tài chính xử lý dựa trên căn cứ vào quy định pháp luật của thuế xuất NK hiện hành, đảm bảo có sự thống nhất, bình đẳng giữa các DN.

Những câu hỏi chờ giải đáp

Tại Hội nghị đối thoại, các DN đã đặt ra 3 câu hỏi gửi tới Bộ Tài chính:

Thứ nhất, tại sao cách xử lý của Bộ Tài chính lại không nhất quán? Cùng chung một lý do “người kinh doanh đã bán hết xe, đã quyết toán thuế, người mua xe đã đưa vào sử dụng”, thì năm 2006, 2007 lại không truy thu không truy hoàn, còn  năm  2008 – 2009 – 2010 lại cho truy hoàn thuế cho những tờ khai đã nộp mức thuế  khác nhau cao hơn 10%. Bởi CV cho hoàn thuế năm 2008 của Bộ Tài chính sau gần 3 năm ( CV số 10565/BTC-CST ngày 09/08/2011). Đồng ý hoàn thuế cho 2009 – 2010 là sau gần 1 năm (CV số 8487/BTC-CST ngày 01/07/2010). Với thời gian đó, các DN đều đã “bán hết xe, đã quyết toán thuế”.

Thứ hai, tại sao Bộ Tài chính không nhất quán cách xử lý với quy định  kiểm tra sau thông quan? Đó là cùng chung một lý do “bán hết xe, đã quyết toán thuế, người mua xe đã đưa vào sử dụng”, thì Bộ Tài chính lại xử lý không truy thu không truy hoàn đối với xe đã nộp các mức thuế khác nhau năm 2006, 2007. Còn sau khi kiểm tra sau thông quan thì Hải quan vẫn ra các quyết định truy thu và truy hoàn thuế.

Thứ ba, điều này có sai với quy định của Luật thuế XNK hay không? Vì theo quy định của luật thuế XNK thì cùng một loại hàng hoá thì phải áp cùng một mức thuế. Nhưng việc không truy thu, không truy hoàn thuế là đồng nghĩa với việc cùng một loại hàng hóa được áp hai mức thuế khác nhau.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu việc xử lý phải đảm bảo sự thống nhất và bình đẳng giữa các DN, đó cũng chính là mong muốn chính đáng của DN.

Hoàng Hà / Theo D Đ D N

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: