Diễn đàn “Cải cách kinh tế vĩ mô của Việt Nam”

Sáng nay, tại khách sạn Continetal-  TP Hồ Chí Minh,  Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô GIZ thuộc Hợp tác Phát triển Đức và trường Đại học Việt- Đức đã đồng tổ chức diễn đàn “Cải cách kinh tế vĩ mô của Việt Nam” với sự tham dự của các chuyên gia cao cấp đến từ các cơ quan Nhà nước có hoạt động nghiên cứu và quản lý kinh tế vĩ mô hàng đầu của VN.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô của GIZ tại Việt Nam do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy nhiệm. Đây cũng là một trong những chương trình đầu tiên GIZ tham gia với vai trò tư vấn kể từ khi tổ chức này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1993.

 Tại diễn đàn, các chuyên gia nòng cốt của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã chia sẻ các phân tích và quan điểm về tái cơ cấu kinh tế và cải cách doanh nghiệp Nhà nước, chính sách tiền tệ và thị trường tài chính cũng như triển vọng kinh tế và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các chuyên gia Đức và Việt Nam cũng chủ trì nhiều phiên thảo luận. Ngoài ra, các đại biểu đến từ các tổ chức quản lý và nghiên cứu kinh tế vĩ mô, ngân hàng và doanh nghiệp cũng chia sẻ quan điểm, bình luận và nêu khuyến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô dưới các góc độ cải cách kinh tế, cải cách tiền tệ và cải cách tài chính.

“Việc ổn định ngành tài chính và bảo đảm chính sách tiền tệ ổn định dựa trên các phân tích kinh tế tốt là hai trong số những thách thức đang đặt ra cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hiện nay”- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Bá, Giám đốc Chương trình, Viện trưởng Việt Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nêu rõ trong bài phát biểu trước diễn đàn.

Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô nhằm mục đích củng cố các định chế định hướng thị trường tại Việt Nam. Chương trình tập trung vào ba cấp độ phát triển năng lực: hoàn thiện khung pháp lý chung của Việt Nam, đổi mới các tổ chức, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện khung pháp lý này, và nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ trực thuộc các cơ quan đó. Các hợp phần của Chương trình phản ánh các lĩnh vực trọng tâm như Chính sách Kinh tế và Xã hội, Tài chính Công và Phát triển các hệ thống Tài chính.

Phần đào tạo trong hợp phần 4 “Củng cố các chính sách Kinh tế Vĩ mô” của Chương trình góp phần xây dựng một hệ thống tài chính ổn định và minh bạch ở Việt Nam, đồng thời củng cố các chức năng chính của Nhà nước trong việc tiếp tục quản lý các cải cách kinh tế. Thông qua việc đào tạo chuyên gia về kinh tế vĩ mô và tài chính, hợp phần này hỗ trợ các nỗ lực xây dựng năng lực của các cơ quan chủ chốt về kinh tế vĩ mô và quản trị tài khóa có nhiệm vụ giám sát và chỉ đạo thị trường và nền kinh tế Việt Nam. Chương trình tạo điều kiện cho các chuyên gia từ các tổ chức đối tác hoạch định và tư vấn cho việc đổi mới chính sách tiền tệ và tài khóa, trong đó bao gồm các chính sách và mục tiệu kinh tế vĩ mô cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam.


Thu Hiền _ Thep D Đ D N

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: