ĐHĐCĐ Eximbank lần 2: “Tôi chưa tin tưởng Ban lãnh đạo của Eximbank hiện tại”

Đến thời điểm 9h55, đại hội đồng cổ đông thường niên vẫn chưa thể tiến hành vì số thành viên trong Ban kiểm phiếu chưa được xác định.

ĐHĐCĐ Eximbank lần 2: “Tôi chưa tin tưởng Ban lãnh đạo của Eximbank hiện tại”

ĐHĐCĐ Eximbank lần 2

F5 để tiếp tục cập nhật…

Sáng ngày 24/5, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 tại TP.HCM.

Tính đến 9h10 tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đạt 93,34% của 647 cổ đông tham dự.

Ông Trần Lê Quyết, Trưởng Ban kiểm soát tuyên bố tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần 2 chính thức được tiến hành.

Ban lãnh đạo Eximbank sẽ báo cáo cổ đông về hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo về tình hình triển khai dự án trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP.HCM…

Eximbank cũng trình cổ đông 9 tờ trình, gồm: Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Cao Xuân Ninh; Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT tối đa là 09 thành viên; Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT tối đa là 11 thành viên; Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đề nghị của nhóm cổ đông…

Đại diện của Eximbank đọc Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tuy nhiên, ngay khi chưa triển khai đã có nhóm cổ đông không đồng ý biểu quyết về Quy chế tiến hành đại hội và yêu cầu phải được thông qua Ban Chủ tọa đoàn.

Ông Lê Phước Dừa, nguyên thành viên HĐQT của Eximbank cũng yêu cầu Chủ tọa đoàn xuống để cổ đông thông qua mới được lên ngồi vị trí Chủ tọa đoàn để điều hành đại hội đồng cổ đông.

Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT cho rằng, Chủ tịch HĐQT đương nhiên là Chủ Tọa đoàn tại ĐHĐCĐ, không cần thông qua.

Tại sao lại có 5 người trong ban Chủ Tọa đoàn? Vì ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT có mời ông Trần Lê Quyết và ông Naoki Mishizawa vào trong ban Chủ Tọa đoàn.

Nếu cổ đông không nhất trí thì ban Chủ tọa đoàn mời 2 người này xuống.

Như vậy, Chủ Tọa đoàn còn 3 người: ông Lê Minh Quốc (Chủ tịch), ông Ngô Thanh Tùng (Thành viên HĐQT) và ông Lê Văn Quyết (Tổng giám đốc).

Cổ đông đề nghị, Ban kiểm phiếu ngoài nhân viên của Eximbank có đại diện của KPMG hoặc người củ Ngân hàng Nhà nước. Tôi đề nghị báo chí có thể vào Ban kiểm phiếu vào chứng kiến kiểm phiếu.

Đến 10h

Cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban kiểm phiếu.

Như vậy, có 8 người trong Ban kiểm phiếu với tỷ lệ thông qua là 91,62%.

10h05
Tuy nhiên, tại nội dung số 3: Thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ đồng ý chỉ đạt 48,12%.
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ như trên chỉ đạt tỷ lệ 48,12%.

Sau đó, Chủ tọa đoàn lấy tiếp ý kiến của cổ đông nếu có đầy đủ cả 2 nội dung số 5 (Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016) và bỏ nội dung số 12 (Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 09).

Tỷ lệ cổ đông thông qua là: 56,82%.
10h20
Ông Đặng Anh Mai, thành viên HĐQT đọc: Dự thảo chấp thuận kiến nghị của cổ đông về Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) vào chương trình họp ĐHĐCĐ.
HĐQT của Eximbank đã nhận được Thư đề nghị ngày 14/3/2016 của bà Nguyễn Thị Xuân Loan, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết Thư đề ngày 28/3/2016 của ông Phạm Hữu Phương, chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết.
Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên HĐQT mới, nhưng tôn trọng quyền của cổ đông nên HĐQT đã đưa vào chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.
10h30
Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT của Eximbank đọc báo cáo của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.
Hiện số lượng thành viên HĐQT của Eximbank có 09 người.
Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016: Tổng tài sản 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015; Huy động vốn đạt 113.500 tỷ đồng, tăng 15%; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 105.805 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 720 tỷ đồng, tăng 1180% so với năm 2015; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng giám đốc Eximbank trình bày về Tháp Eximbank
Dự án đầu tư xây dựng công trình Tháp Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP.HCM. Diện tích sử dụng đất: 3.513,7m2
Mục tiêu xây dựng: Văn phòng làm việc của Eximbank và căn hộ, quy mô 05 tầng hầm, 40 tầng cao. Tổng diện tích sàn xây dựng: 69.045m2. Tổng mức đầu tư trên 3.538 tỷ đồng.
HĐQT Eximbank trình cổ đông phương án điều chỉnh thiết kế kiến trúc Tháp Eximbank, thay đổi chức năng và chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch công trình.
Chọn đối tác trong và ngoài nước liên doanh, hợp tác đầu tư. Thuê tư vấn chuyên nghiệp quốc tế và  tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng quy định.
Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
Ngày 24/32016, ông Cao Xuân Ninh có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và ngày 11/42016, HĐQT của Eximbank đã có Nghị quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Cao Xuân Ninh.
Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT Eximbank đọc Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
– Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 thành viên
– Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT tối đa là 11 thành viên
Một cổ đông cho rằng, trong chương trình không có nội dung người của Eximbank lên đọc ý kiến bày tỏ của cổ đông với đại hội, vậy mà tại sao Ban Chủ tọa lại càm tờ thư bày tỏ đó để lên đọc cho toàn bộ ĐHĐCĐ?
Một cổ đông khác, năm qua, với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược là một đơn vị đến từ Nhật Bản nhưng kết quả không tốt: “Chúng tôi đến đây chỉ quan tâm đến lợi nhuận của Eximbank, nhưng không được quan tâm. Không có từ nào nói lên quyền lợi của cổ đông, có quá coi thường cổ đông. Lãnh đạo của công ty này đã quan tâm đến quyền lợi của cổ đông chưa? Báo cáo viết quá nhiều. Tôi chưa tin tưởng Ban lãnh đạo của Eximbank hiện tại“.
Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT cho biết, trong lộn xộn lúc đầu của ĐHĐCĐ tôi xin lỗi các cổ đông.
Hiện tại, ngân hàng chưa chia cổ tức cho cổ đông, đây là khó khăn nhất và không biết nói thế nào khi bỏ tiền vào Eximbank mà không có lãi. HĐQT sẽ khắc phục để mang lại lãi cho cổ đông.
Nếu cổ đông chưa tin tưởng vào HĐQT tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng HĐQT mới hình thành 5 tháng, tôi cũng kiến nghị không nên vội vã tin tưởng HĐQT hiện tại nhưng cho chúng tôi thời gian để thể hiện.
Đề nghị báo cáo nợ xấu? Làm rõ trách nhiệm cá nhân của HĐQT cũ với nợ xấu gây ra?
Theo thông tin, bà Nguyễn Thị Xuân Loan ứng cử vào HĐQT Eximbank, bà Loan cũng là nguyên thành viên HĐQT của ngân hàng Nam Á, HĐQT đã tìm hiểu thông tin này chưa? 
Bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó tổng giám đốc Eximbank lên trả lời về nợ xấu cho cổ đông.
Đến nay, Eximbank đã xử lý được 1.200 tỷ đồng nợ xấu, đã thu hồi  được 950 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ bán cho VAMC.
Kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm 2016 là 2.000 tỷ đồng.
Việc phá trụ sở cũ và đi thuê văn phòng tại Vincom, quận 1, TP.HCM của ban lãnh đạo Eximbank đã hợp lý chưa? Số lượng thành viên HĐQT 9 người theo tôi là được rồi, không thêm nữa?
Ông Ngô Thanh Tùng, những vấn đề của HĐQT cũ sẽ có cơ quan chức năng xem xét. Tôi mong rằng, cổ đông có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động của Eximbank trong thời gian tới, nếu không nó cũng sẽ xảy ra những thất thoát trong quá khứ.
Số lượng thành viên HĐQT là 09 hay 11 người? Theo lăng kính của mỗi người mỗi khác, 09 thành viên sẽ có hiệu quả hơn, nhưng nếu cổ đông đầu tư lớn vào ngân hàng thì họ cũng muốn vào HĐQT. Nếu ĐHĐCĐ quyết định như thế nào thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của cổ đông.
Việc gây thất thoát tại Eximland đã truy cứu trách nhiệm đến đâu?
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó tổng giám đốc cho biết, khi Thanh tra kết luận ghi nhận việc phân phối lợi nhuận từ năm 2011 – 2014 là sai, HĐQT đã trình cổ đông phương án khắc phục sau Thanh tra.
Năm 2016, lợi nhuận sau thuế dự  kiến là 580 tỷ đồng. Hết năm nay, sẽ khắc phục được 817 tỷ đồng lỗ lũy kế trước đó.

LINH LAN

BizLIVE –

Bạn nên đọc

Phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí

 Ngành công nghiệp khí Việt Nam sẽ phát triển đồng bộ, hiệu quả thông qua …

%d bloggers like this: