Đề xuất điều kiện đầu tư kinh doanh 8 lĩnh vực ngành Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó, Bộ này đề xuất quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 8 lĩnh vực thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thực hiện Luật Đầu tư năm 2014, Bộ này đã rà soát hệ thống văn bản liên quan tới quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kết quả rà soát đã xác định có 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 37Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh cần được quy định tại Nghị định của Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định để phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư. Các lĩnh vực được điều chỉnh trong dự thảo Nghị định này gồm: giống cây trồng, phân bón, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thủy sản, lâm nghiệp, giống vật nuôi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường.

Những điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại các văn bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Đầu tư chủ yếu được Quốc hội, Chính phủ giao thẩm quyền quy định chi tiết tại Luật, Pháp lệnh, Nghị định. Quá trình rà soát đã đánh giá lại toàn bộ các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo kế thừa các điều kiện, mang tính ổn định, phù hợp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, đồng thời sửa đổi, loại bỏ những điều kiện không còn phù hợp.

Như vậy, xét trên cơ sở thực tiễn triển khai các điều kiện cũng như trên cơ sở pháp lý, việc xây dựng 1 Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là cần thiết để triển khai thi hành Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: 1- Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng; 2- Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực phân bón; 3- Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 4- Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản; 5- Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi; 6- Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường; 7- Điều kiện nuôi động vật rừng thông thường; 8- Điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảonày trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

baochinhphu

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: