Công viên văn hóa An Hòa: Phải tạo được sức hấp dẫn để thu hút người dân

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Thông báo số 271/TB-VP, ngày 01/8/2013 về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình xã hội hóa một số dự án công viên trên địa bàn và định hướng khai thác 52ha Công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá.

Về tình hình xã hội hóa một số dự án công viên trên địa bàn thành phố Rạch Giá: Đồng ý chủ trương cho sử dụng phần diện tích mặt biển để kêu gọi các dự án đầu tư khu vui chơi, giải trí, thể thao trên biển. Giao UBND thành phố Rạch Giá chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan làm việc cụ thể với nhà đầu tư về ý tưởng, quy mô, phương án và tiến độ thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. Chấp thuận chủ trương cho đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất công viên khu vực 16ha lấn biển, thành phố Rạch Giá. Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Rạch Giá sử dụng tiền trúng đấu giá theo đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trí, phối hợp với UBND thành phố Rạch Giá và các Sở, ngành có liên quan rà soát tình hình đầu tư xây dựng tại khu công viên Bãi Dương, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2013.

Về định hướng khai thác 52ha Công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá:

– Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý đầu tư xây dựng 52ha Công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá trong thời gian qua để làm rõ lại định hướng khai thác, sử dụng, phân kỳ đầu tư và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2013. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau: Khu công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Rạch Giá nói riêng. Vì vậy, định hướng khai thác trong thời gian tới phải tạo được sức hút, sức hấp dẫn để người dân vào tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong công viên. Nội dung định hướng khai thác phải làm rõ những hạng mục, dự án nào nhà nước đầu tư, những hạng mục, dự án cần phải kêu gọi đầu tư hoặc hợp tác đầu tư; phân kỳ đầu tư và xác định nguồn vốn thực hiện nhằm khai thác một cách có hiệu quả khu công viên.

– Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết trình phê duyệt, trong đó cần làm rõ chức năng sử dụng của các khu đất dự trữ để làm cơ sở khai thác, sử dụng đúng mục đích; đồng thời không bố trí các công trình giáo dục trong công viên. Trong thời gian lập điều chỉnh quy hoạch, không cho chủ trương đầu tư các dự án mới. Đối với các dự án đã có chủ trương thì tiến hành rà soát, đối chiếu với quy hoạch đã đươc duyệt, nếu xét không phù hợp thì phải tạm dừng, chờ sau khi điều chỉnh quy hoạch được duyệt mới tiếp tục xem xét, quyết định.

BBT / Sở VHTT & Dl Kiên Giang

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: