Công viên nước Đầm Sen ước đạt doanh thu 170 tỷ đồng năm 2013

Biên lãi ròng và EPS 9 tháng đều đạt con số khá cao, lần lượt 42,5% và 7.381 đồng/cổ phiếu.

Công viên nước Đầm Sen ước đạt doanh thu 170 tỷ đồng năm 2013

CTCP công viên nước Đầm Sen (DSN) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/11/2013.

HĐQT công ty thống nhất dự kiến doanh thu thực hiện năm 2013 là 170 tỷ đồng. Được biết, 9 tháng đầu năm công ty đạt 147 tỷ đồng doanh thu bán hàng và hơn 7 tỷ đồng doanh thu tài chính, lãi ròng 62 tỷ đồng. Biên lãi ròng và EPS 9 tháng đều đạt con số khá cao, lần lượt 42,5% và 7.381 đồng/cổ phiếu.

Công ty cũng dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 cho cổ đông với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt. Như vậy sau 2 đợt tạm ứng (đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 20%), công ty đã hoàn thành kế hoạch cổ tức đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2013 (tỷ lệ 36% – bằng tiền mặt).

25/1/2014, DSN dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 và thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Theo Trí thức trẻ

bang gia o to

Free Ads sa`i go`n tiê´p thi? - khuyê´n ma~i - doanh nghiê?p

Bạn nên đọc

UBND tỉnh Kiên Giang có tân phó chủ tịch

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên …

%d bloggers like this: