\n

Thiết bị số

Bphone – chọn làm số hai hay oai như số một?

Sẽ là khôn ngoan nếu Bkav lựa chọn chiến lược người số 2 (Runner-up) khi gia nhập thị trường smartphone, thay vì cố khẳng định mình là số một. Tác giả Nguyễn Đức Sơn đang là Giám đốc Chiến lược thương hiệu Richard Moore Associates. Bản sắc thương hiệu thường …

Đọc tiếp »