Số liệu mới nhất của Bộ kế hoạch và Đầu tư cho thấy cả nước có thêm 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 186.013 tỷ đồng.

Số liệu mới nhất của Bộ kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong tháng 3/2016, cả nước có 9.863 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 72.973 tỷ đồng, tăng 76,6% về số doanh nghiệp và tăng 35,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Có 724 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 15,5% so với tháng trước, 895 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 2986 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay lại trở lại hoạt động trong tháng 3 là 1.960 doanh nghiệp.

Tính chung trong quý I/2016, cả nước có thêm 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 186.013 tỷ đồng, giảm 10% về số DN và tằng 3% về số vốn đăng ký so với quý VI năm 2015.

Theo quy luật vào tháng 1, 2 hàng năm là thời điểm trước và sau Tết nguyên đán, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo tính chất mùa vụ nhiều nên số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm là xu hướng hoàn toàn bình thường.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong Quý I/2016  là 2.919 doanh nghiệp, tăng 16,5% so với Quý IV/2015 và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trên cả nước trong quý I/2016 là 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động phần lớn là các doanh có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,5% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp, theo quy luật vào tháng 1,2 hàng năm là thời điểm trước và sau Tết nguyên đán, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo tính chất mùa vụ nhiều nên số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm là xu hướng hoàn toàn bình thường.

Điều này cũng lý giải vì sao trong Quý I số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng thường cao hơn các quý khác trong năm.

Hiếu Minh
(ĐTCK)