Chính sách thuế với ô tô nhập khẩu của Việt kiều hồi hương.

Theo quy định của Bộ Tài chính, xe ô tô, xe mô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng…

Ảnh minh họa

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định được nhập khẩu 1 chiếc xe ô tô, 1 xe mô tô.

Về thuế nhập khẩu, xe ô tô, xe mô tô nhập khẩu của Việt kiều hồi hương được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại xe này phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt trừ một số loại xe quy định. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt (giá tính thuế, thuế suất) thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm tính thuế:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế tiêu thụ  đặc biệt của xe ôtô, xe mô tô X Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
Các loại xe trên thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng (trị giá tính thuế, thuế suất) thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm tính thuế:
Số tiền thuế giá trị gia tăng = Giá tính thuế giá trị gia tăng của xe ôtô, xe mô tô X Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương nhập khẩu xe thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo mức thu từ lần đầu; Thực hiện nộp lệ phí đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô theo quy định hiện hành.

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế địa phương và đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô để sử dụng tại cơ quan Công an theo quy định; họ tên, địa chỉ thường trú của chủ sở hữu xe trên giấy đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô là họ tên, địa chỉ thường trú trên giấy phép và tờ khai nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô do cơ quan Hải quan cấp và làm thủ tục nhập khẩu; không được bán, cho, biếu, tặng (sau đây gọi là chuyển nhượng) cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi chưa kê khai, nộp lệ phí trước bạ và đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô theo quy định.

Chính sách thuế với xe nhập khẩu chuyển nhượng

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương đã hoàn thành thủ tục đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô để sử dụng theo quy định nếu chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô thì thực hiện kê khai thay đổi mục đích đã được miễn thuế và nộp thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo quy định.

Căn cứ để tính thuế đối với xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký lại tờ khai mới.

Người nhận chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô nhập khẩu đã qua sử dụng của Việt kiều hồi hương thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo mức thu từ lần thứ 2 trở đi và thực hiện nộp lệ phí đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô theo quy định hiện hành.

Thu Nga

chinhphu.vn

bang gia o to

Free Ads sieuthioto

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: