Chấn chỉnh việc cấp các loại thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo

Bộ TT&TT  đề nghị các cơ quan báo chí  kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo.

Thẻ nhà báo

Theo công văn số 3366/BTTTT-CBC ngày 28/9/2016 của Bộ TT&TT, trong thời gian qua, xảy ra tình trạng nhiều phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí hoạt động tác nghiệp bằng các loại giấy tờ/thẻ dễ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo.

Có không ít trường hợp sử dụng các loại giấy tờ/thẻ này để tiếp xúc doanh nghiệp, mời chào quảng cáo, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín nghề nghiệp của các nhà báo đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo.

Các cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu cho phóng viên đi tác nghiệp phải bảo đảm quy định, phải ghi rõ đi làm việc với cơ quan tổ chức nào, nội dung gì và thời gian cụ thể.

Mẫu thẻ có thể gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo.

Thanh Xuân

baochinhphu

Bạn nên đọc

Thủ thuật thêm .html vào website word press

Thủ thuật thêm .html vào Woocommerce? Trước tiên bạn chèn code sau vào functions.php: Muốn …

%d bloggers like this: