Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam năm 2014: Tài sản tăng mạnh

Dưới đây là bức tranh tổng thể về doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 qua số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê.

Tính tới cuối năm 2014, có hơn 401 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 8,8% so với cuối năm 2013.

Số lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động vào thời điểm 31/12/2014 là 11,83 triệu người, tăng 4,1% so với cuối năm trước đó.

Nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng mạnh 20,3% so với cuối năm 2013, đạt mức hơn 20 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2014.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2014 đạt 14,42 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2013.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước áp đảo về số lượng, chiếm tới 96% trong tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động năm 2014.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng thu hút tới 59% lực lượng lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Về tài sản, các doanh nghiệp ngoài nhà nước nắm giữ 11,72 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm 2014, chiếm 53% tổng tài sản của các loại hình doanh nghiệp; trong khi các doanh nghiệp nhà nước nắm 4,87 triệu tỷ đồng, chiếm 22%; còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nắm 5,4 triệu tỷ đồng, chiếm 25%.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 50% tổng doanh thu của các loại hình doanh nghiệp trong năm 2014, đạt 7,16 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước đạt doanh thu 3,42 triệu tỷ đồng, chiếm 24%; còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,83 triệu tỷ đồng, chiếm 26%.

Như vậy, có thể thấy tổng tài sản của các doanh nghiệp đã đạt mức cao trong năm qua, vượt xa tốc độ tăng của số lượng doanh nghiệp cũng như doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Trung Nghĩa – Người Đồng Hành

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: