Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt thủ tục “hành” doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước năm 2017. Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

 Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn về cải cách hành chính của Bộ Công Thương năm 2016 được tổ chức sáng nay (13/12), ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương chia sẻ, trong năm 2016, Bộ Công Thương cố gắng phấn đấu đạt top 10 về chỉ số xếp hạng par index trong các bộ ngành.

Để đạt được mục tiêu này, theo ông Trần Hữu Linh, Bộ Công Thương cần phải nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại đang gặp phải để nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, trong thời gian qua, Bộ Công Thương chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm người đứng đầu gắn với công tác thi đua nên có tình trạng thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm đúng mức; Công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả chưa cao, chưa nhận được sự công nhận cao của dư luận, ảnh hưởng đến kết quả điều tra xã hội học.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ thực hiện chưa đầy đủ. Một số văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách do Bộ ban hành hiệu quả còn chưa cao. Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia chưa kịp thời. Chất lượng thủ tục hành chính qua điều tra xã hội học vẫn còn hạn chế về sự cần thiết, tính hợp lý cũng như mức độ thuận tiện trong thực hiện…

“Như vậy, vấn đề đặt ra cho Bộ Công Thương trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính chính là vai trò của Bộ trưởng và Thủ trưởng của các đơn vị trong việc nghiêm túc thực hiện”, ông Linh nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước năm 2017.

Theo Bộ Công Thương, Vụ Pháp chế đã rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính của Bộ Công Thương trong 17 lĩnh vực và tại 40 văn bản quy phạm pháp luật (28 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định Thủ tướng và 09 Nghị định) và dự thảo lên Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

Cụ thể, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thủ tục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận.

Các lĩnh vực đơn giản hoá gồm kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu (5 thủ tục), thương mại quốc tế (3 thủ tục), công nghiệp nặng (2 thủ tục), sản xuất kinh doanh thuốc lá (6 thủ tục), kinh doanh khí (18 thủ tục), kinh doanh rượu (19 thủ tục), xăng dầu (15 thủ tục), an toàn thực phẩm (12 thủ tục), xuất nhập khẩu (8 thủ tục), xúc tiến thương mại (5 thủ tục)…

Bộ Công Thương cho biết, suốt nhiều tháng qua, công tác rà soát, đơn giản hóa các qui định, thủ tục hành chính (TTHC) đã được thực hiện, trong đó có những lĩnh vực đang được quan tâm như: kiểm tra formaldehyte và amin thơm đối với hàng dệt may tại cửa khẩu, nhập khẩu xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, kinh doanh khí hóa lỏng, khai báo hóa chất, tiếp cận điện năng, dán nhãn năng lượng…

Trên cơ sở đó, một số quyết định cụ thể được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo đã được các đơn vị triển khai như: ban hành Thông tư bãi bỏ việc kiểm tra formaldehyte và amin thơm đối với hàng dệt may; Sửa đổi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng; Sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục khai báo hóa chất…

Tuy nhiên, Bộ Công Thương thừa nhận, là Bộ đa ngành đa lĩnh vực, Bộ Công Thương hiện quản lý tới 443 thủ tục hành chính tại 19 lĩnh vực, ở cả 4 cấp chính quyền (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), thì những nỗ lực đó là chưa đủ.

Mặt khác, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là việc thủ tục hành chính đơn giản hơn mà còn cần minh bạch hóa và hiện đại hóa. Do đó, việc rà soát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để tiếp tục sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định là vô cùng cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký quyết định lấy ý kiến về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trong Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ dự kiến kiện toàn, tinh giản bộ máy cho phù hợp, sự cải cách hành chính sẽ diễn ra rất lớn trong việc tinh giảm từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối.

Phương Dung

Dân trí

Bạn nên đọc

Thủ thuật thêm .html vào website word press

Thủ thuật thêm .html vào Woocommerce? Trước tiên bạn chèn code sau vào functions.php: Muốn …

%d bloggers like this: