Biểu mẫu kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn Miễn Phí Luật Dầu Tư (Liên hệ: 01247000247)

Thủ tục thành lập công ty nhanh tại Hồ Chí Minh

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh tại

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thành lập công ty vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty nhanh

Tổng hợp các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp. Biểu mẫu sẽ được phân thành: Biểu mẫu áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu áp dụng cho cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thành lập công ty,thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2016 sử dụng biểu mẫu nào? Tải ngay các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Quý vị lưu ý cách điền biểu mẫu ở dưới cùng mỗi văn bản để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thuận lợi.

>> Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT bản đầy đủ (.doc) – Liên hệ: 01247000247

>> Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT (,doc) – Liên hệ: 01247000247

Danh sách các biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp bao gồm trong biểu mẫu

1. Danh sách giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Danh sách cổ đông sáng lập

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

2. Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

3. Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

SGTT

Bạn nên đọc

Ý kiến trái chiều về đề xuất trừ điểm vào bằng lái xe của tài xế vi phạm

Nhiều luật sư cho rằng việc trừ điểm vào bằng lái không khác cách bấm …

%d bloggers like this: