Ban Kinh tế TW và Đại học Quốc gia TP HCM ký kết hợp tác

Ngày 5.12, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh; Thanh Liêm/Vietnam+)Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh; Thanh Liêm/Vietnam+)

Dự lễ ký kết có sự chứng kiến của giáo sư-tiến sỹ Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; phó giáo sư-tiến sỹ Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; tiến sỹ Bùi Văn Thạch,Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước dựa trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về khoa học kinh tế.

Tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể, đồng thời kết hợp nghiên cứu và triển khai, thẩm định và phản biện chính sách, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Thỏa thuận hợp tác chú trọng vào 5 nội dung chính. Đó là nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, các vấn đề về kinh tế vùng, kinh tế du lịch, kinh tế đô thị, các ngành công nghiệp mũi nhọn và khía cạnh kinh tế trong các lĩnh vực đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập hợp và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất.

Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Kết hợp công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Trao đổi thông tin, ấn phẩm, các tư liệu, các kết quả nghiên cứu và công tác tuyên truyền thông tin, truyền thông phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác./.

Theo vietnam+

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: