An Giang: Đẩy mạnh CNH-HĐH để phát triển nhanh và bền vững

Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ An Giang tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X. Ảnh: Báo An Giang

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã nỗ lực giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng (GDPR) hàng năm tăng trên 8,63%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước được nâng cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng lưu ý: An Giang vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh không đạt, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm so với 5 năm trước, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là với vai trò một trong 4 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp còn chậm. Hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội…

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị An Giang cần tập trung rà soát, nghiên cứu, xác định chính xác các chỉ tiêu như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỉ trọng lao động trong nông nghiệp. Phát triển kinh tế-xã hội của An Giang phải đặt trong tổng thể phát triển của cả nước và nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cần phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và nâng cao năng lực nông dân”.

Tỉnh cần có giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế các sản phẩm nông nghiệp khi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh An Giang nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng nhìn nhận còn nhiều tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX thực hiện không đạt, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với 5 năm trước.

Trong nhiệm kỳ mới An Giang xác định: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ bế mạc vào ngày 22/10.

Hoàng Lâm

baochinhphu

Bạn nên đọc

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại ?

Bài viết này giúp các chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát để làm …

%d bloggers like this: