Bạn nên đọc

Siêu mẫu Ngọc Thuý kiện vợ của chồng cũ vì bài viết trên Facebook

Từ Mỹ, siêu mẫu Phạm Thị Ngọc Thuý đã làm đơn khởi kiện bà Phan …