10.304 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn diễn ra vào ngày 6/1/2013.

10.304 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Nghi SơnCũng theo báo cáo trên, năm 2013, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn đã thẩm định cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án, gồm 26 dự án đầu tư trong nước, với vốn đăng ký đầu tư là 8.744,04 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký đầu tư là 78 triệu USD (tương đương 1.560 tỷ đồng); điều chỉnh 15 giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi 8 giấy chứng nhận đầu tư…

Doanh thu của các doanh nghiệp nằm trong KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 15.566 tỷ đồng (bằng 146% so với năm 2012), riêng doanh thu của các doanh nghiệp FDI là 7.643 tỷ đồng, chiếm 49,1%; giải quyết việc làm cho hơn 31.800 lao động.

Năm 2014, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đề án mở rộng quy mô KKT và các khu công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các dự án lớn đã và đang triển khai tại KKT.

bang gia o to

Free Ads sa`i go`n tiê´p thi? - khuyê´n ma~i - doanh nghiê?p

Bạn nên đọc

Tất cả tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 17.7, tất cả tàu cao tốc chở …

%d bloggers like this: