Phê duyệt phương án cổ phần hóa TCty LICOGI

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án CPH Cty mẹ – TCty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI). Theo đó, hình thức CPH là bán một phần vốn nhà nước hiện có tại DN, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

TCty LICOGI là nhà thầu thi công xây lắp và xử lý nền móng hàng đầu ở Việt Nam.

LICOGI có vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 90 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10 nghìn đồng. Trong đó, có 36 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong DN 1,168 triệu cổ phần, chiếm 1,3% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 63 nghìn cổ phần chiếm 0,07% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 31,5 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 21,269 triệu cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; Lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần; Chỉ đạo TCty LICOGI tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Thực hiện niêm yết cổ phiếu của TCty LICOGI – CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị DN là 510 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại TCty LICOGI – CTCP là 442 người.

Qua gần 55 năm xây dựng và phát triển, TCty LICOGI đã khẳng định vị thế nhà thầu thi công xây lắp và xử lý nền móng hàng đầu ở Việt Nam. Những năm gần đây, TCty LICOGI tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới của mình bằng việc vươn lên làm chủ đầu tư các dự án thủy điện, khu công nghiệp, khu đô thị, sản xuất VLXD…

Thành Luân

 (Xây dựng)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: